برای ثبت شکایات از بخش تماس با ما استفاده نمایید

شکایات فقط از طریق ایمیل سایت انجام می پذیرد

لطفا مورد شکایت خود را به طور کامل بیان نمایید

قبل از ثبت شکایت لطفا بخش قوانین و مقررات دی الکتریک را مطالعه فرمایید

با تشکر از حسن انتخاب شما